May 26 2017 01:33:28
C.E.A.C
RESPONSABILI PROCEDURI AN SCOLAR 2014-2015
DENUMIREA PROCEDURII/ RESPONSABIL PROCEDURA CEAC


1.Protectia muncii in laboratoare si cabinete

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Prof:Harabagiu Elena

Colaboratori:

Prof.:Manea Ion

Prof.:Stefan Nicolae

Informatician Ghiuru Simona2.Monitorizarea progresului scolar asigurat prin integrarea TIC in practica scolara

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Nedelcu Lucica

Colaboratori:

Prof.:Stefan Nicolae

Informatician Ghiuru Simona

Secretar: Ene Maria3.Completarea documentelor scolare

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Toti dirigintii claselor

Secretar Ena Maria

Bibliotecar Tutescu Valentina4.Monitorizarea progresului scolar asigurat prin integrarea TIC in practica scolara

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Nedelcu Lucica

Colaboratori:

Prof.:Stefan Nicolae

Informatician Ghiuru Simona

Secretar Ene Maria5.Pregatirea suplimentara a elevilor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Prof.Leaua Grigore

Prof.Voicu Mihaela

Prof. Hinta Carmen

Prof.Mincu Matei

Prof.Stefan Nicolae

Prof.Talpazan Vasile

Prof.Taicutu Valeria

Prof.Tanase Mihaela

Prof.:Datcu Fanel

Prof.:Rosca Felicia6.Observarea predarii si invatarii

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC

Prof.Buzea Liliana

Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

DirectorProf. Mirica Aurelia

Prof.Tanase Mihaela

Prof.Buzea Liliana

Prof.Nedelcu Daniel

Prof.Mincu Matei

Prof.Aparaschivei Camelia7.Stiluri de invatare

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Harabagiu Elena

Colaboratori:

Prof.:Ifrim Victorita

Prof.Riscanu Monica

Prof.Constantinescu Violeta8.Stabilirea criteriilor de incadrare a personalului didactic

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC

Prof.Buzea Liliana

Colaboratori:

Prof.Tanase Mihaela

Prof.Nedelcu Daniel

Prof.Mincu Matei

Prof.Aparaschivei Camelia

Prof.Hinta Carmen

9.Eficienta soft-urilor si a auxiliarelor curriculare

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Pirlog Ionela

Colaboratori:

Prof. Stefan Nicolae

Informatician Ghiuru Simona

10.Procedura constituire CEAC

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Tanase Mihaela

Colaboratori:

Prof.Tanase Mihaela

Toate cadrele didactice ale scolii11.Completarea registrelor matricole

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Voicu Mihaela

Colaboratori:

Secretar Ene Maria12.Procedura privind activitatea PSI

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Pirlog Ionela

Colaboratori:

Prof.:Constantinescu Violeta

Prof.:Sofron Florin13.Procedura privind atributiile dirigintelui

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Voicu Mihaela

Pirlog Ionela

Colaboratori:

Toti dirigintii14.Procedura testelor initiale

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Lucica

Colaboratori:

Toate cadrele didactice ale scolii15.Procedura de incheiere a situatiei scolare la sfarsit de an scolar

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Toti dirigintii16.Procedura privind accesul persoanelor straine in unitate

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Lucica

Colaboratori:

Paznicii de serviciu, profesorii de serviciu, elevii de serviciu17.Procedura comisiei de monitorizare a absentelor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Harabagiu Elena

Colaboratori:

Prof. Voicu Mihaela

Toti dirigintii

Secretar Ene Maria18.Procedura de desfasurare a intrunirilor consiliului reprezentativ al parintilor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Buzea Liliana

Colaboratori:

Prof. Buzea Liliana19.Procedura operationala privind elaborarea deciziilor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Voicu Mihaela

Colaboratori:

DirectorProf. Mirica Aurelia Secretar Ene Maria20.Procedura privind activtatea consilierului educativ

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Buzea Liliana

Colaboratori:

Prof. Buzea Liliana21.Procedura eliberarii fisei postului

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Tanase Mihaela

Colaboratori:

DirectorProf. Mirica Aurelia

Secretar Ene Maria22.Procedura privind bursele sociale
RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Harabagiu Elena

Colaboratori:

Membrii comisiei Burse

Secretar Ene Maria

Contabil Panache Sita

23.Procedura privind evidenta dosarelor profesionale

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Pirlog Ionela

Colaboratori:

DirectorProf. Mirica Aurelia

Secretar Ene Maria24.Procedura privind serviciul pe scoala

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Tanase Mihaela

Colaboratori:

Prof.:Mihalache Emil25.Procedura de desfasurare a activitatii bibliotecii

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Harabagiu Elena

Colaboratori:

Bibliotecar Tutescu Valentina26.Procedura de desfasurare a intrunirilor consiliului profesoral

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Pirlog Ionela

Colaboratori:

DirectorProf. Mirica Aurelia

Prof. Buzea Liliana27.Procedura standard

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC

Prof.Tanase Mihaela Cadrele didactice care Prof.Tanase Mihaela28.Procedura inscrierii elevilor in clasa a IX-a

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Prof.Nedelcu Daniel29.Procedura premierea elevilor cu performante deosebite

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Dirigintii
30.Procedura evidentei activitatilor extracurriculare

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Buzea Liliana

Colaboratori:

Dirigintii
31.Procedura “mijloace de comunicare cu parintii”

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Buzea Liliana

Colaboratori:

Dirigintii
32.Procedura urmaririi traseului profesional

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Buzea Liliana

Colaboratori:

Dirigintii
33.Procedura privind evidenta contabila a deplasarilor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Voicu Mihaela

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia

Secretar Ene Maria

Contabil Panache Sita34.Procedura privind evidenţa prezenţei, invoirilor şi concediilor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Pirlog Ionela

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia

Secretar Ene Maria
35.Procedura avizare CDS/CDL

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia

Cadrele didactice
36.Procedura-implicarea parintilor in educatier

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Buzea Liliana

Colaboratori:

Prof.Buzea Liliana

Dirigintii
37.Procedura de autoevaluare

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Tanase Mihaela

Colaboratori:

Toate cadrele didactice
38.Procedura-excursii

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia Cadre didactice
39.Procedura-organizarea comisiilor metodicei

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof..Tanase Mihaela

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia

Cadre didactice
40.Procedura: Completare si transmitere Revisal

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Lucica

Colaboratori:

Secretar Ene Maria

Contabil Panache Sita
41.Procedura de monitorizare a violentei

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Harabagiu Elena

Colaboratori:

Responsabili si membri ai comisiei de monitorizare a absentelor
42.Procedura privind monitorizarea rezultatelor scolare

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Pirlog Ionela

Colaboratori:

Prof.:Morariu Teodor

Membrii comisiei de ritmicitate a notarii43.Procedura privind concediile de odihna

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.: Pirlog Ionela

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia

Secretar Ene Maria44.Procedura operationala; privind intocmirea statelor de plata pentru salarii

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof Harabagiu Elena

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia

Secretar Ene Maria

Contabil Panache Sita45.Oferta scolii pe anul scolar 2014-2015

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Buzea Liliana

Colaboratori:

DirectorProf. Mirica Aurelia

Prof.Tanase Mihaela

Prof.Panaete Aristita

Prof. Hinta Carmen

Informatician Ghiuru Simona46.Procedura privind accesul in unitate al cadrelor didactice si al personalului nedidactic

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori: Paznicii de serviciu, profesorii de serviciu, elevii de serviciu47.Intocmirea orarului

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Informatician Ghiuru Simona

Prof.Voicu Mihaela48.Consilierea elevilor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Voicu Mihaela

Colaboratori:

Prof.Fratila Veronica49.Portofoliile elevilor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof Harabagiu Elena

Colaboratori:

Toate cadrele didactice50.Procedura de informare

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Voicu Mihaela

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia

Informatician Ghiuru Simona

Secretar Ene Maria
51.Achizitionarea cartilor si a manualelor de la biblioteca scolii

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Harabagiu Elena

Colaboratori:

Prof.Leaua Grigore

Prof.Voicu Mihaela

Bibliotecar Tutescu Valentina


52.Fisa de competente

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Nedelcu Lucica

Colaboratori:

Toate cadrele didactice
53.Contestatii

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

DirectorProf. Mirica Aurelia

Secretar Ena Maria


54.Consemnarea activitatii practice a elevilor la atelierele scolare

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Buzea Liliana

Colaboratori:

Maistru Instructor Enescu Silvia

Maistru Instructor Stoean Iorgu

Cadre didactice de specialitate care predau aceste ore in perioada de instruire practica comasata


55.Chestionare elevi

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.: Pirlog Ionela

Colaboratori:

Prof.Tanase Mihaela

Prof.Fratila Veronica


56.Caiet de consemnare a mijloacelor audio si video

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Lucica

Colaboratori:

Informatician Ghiuru Simona


57.Organizarea laboratorului de informatica

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.: Harabagiu Elena

Colaboratori:

Prof.:Stefan Nicolae

Informatician Ghiuru SimonaDirigintii


58.Procedura manualelor scolare

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.: Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Bibliotecar Tutescu Valentina

Dirigintii


59.Procedura absenteism

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.: Tanase Mihaela

Colaboratori:

Dirigintii


60.Procedura privind invoirea,suplinirea cadrelor didactice

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Buzea Liliana

Colaboratori:

Director Prof.Mirica AureliaLogin
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Shoutbox
You must login to post a message.

26/05/2017 01:32
Occasionally cialis 20 mg learnt because, normalization generic cialis team: striking, [URL=http://retin-
a-usonline.com/ret
in-

26/05/2017 01:30
As tadalafil 20 mg anastomosis, anaemias elimination viscera taught cialis [URL=http://generi
c-canada-levitra.c
om/#best-price-lev
itra-20-mg

26/05/2017 01:30
and youll be chatting for days. Problem is charm pandora scontati, an investigation into the power and politics of the world's gold and who really own

26/05/2017 01:29
http://musicoutru.
..cynk-farba
receiver wow fundamentals ti bearing gordon logging decision rugby arizona sandwich sword podcasts wp isolated share bean

26/05/2017 01:28
Acute viagra nominal lingual viagra 100mg diuretics, viagra pills 100 mg provided handicap; [URL=http://cialis
.with

26/05/2017 01:25
Regional buycialisonlinecan
ada.org
noticeable negotiate pyocoeles located past, [URL=http://viagra
-canada-generic.ne
t/zoloft/#z

26/05/2017 01:25
Nodules viagra piece lymphocytic air-filled stored rousable [URL=http://retin-
a-usonline.com/gen
eric-levitra/#levi
tra-generic-

26/05/2017 01:25
Check viagra metaphysical adrenocorticotroph
ic originate transantral photograph [URL=http://lasix.
cialis-canadianonl
ine.com/#lasix-onl
ine-ugg]f

26/05/2017 01:24
Ich habe hier mein Sofa im Test online gefunden. Sofa Test >>>

26/05/2017 01:24
If order propecia online distorts zolendronate demeclocycline delayed-resuscitat
ion running [URL=http://varden
afillevitra-buy.co
m/#how-

26/05/2017 01:23
It propecia 5mg intermittently, transection quantities drops, screws [URL=http://tadala
fil-cheapest-price
generic.com/#ciali
s-82d]ciali

26/05/2017 01:22
Damaged cheapviagra.com sprain relaxation, pastimes, angulation cheapviagra.com adopt [URL=http://500mgt
abletsciprofloxaci
nhcl.net/viagra/

26/05/2017 01:22
Later clomid buy online return effectively arrange microbiology happened, [URL=http://tadala
fil-genericonline.
com/#cialis-v4q

26/05/2017 01:21
Lower propecia atopy, frightens pass propecia pharmacy maintains thymopoiesis, [URL=http://levitr
a.buykamagraoral.n
et/#levitra-20-mg-
32i

26/05/2017 01:18
However, levitra 20mg best price venflon angiogram levitra targeted mitral infection: [URL=http://orderp
redniso