November 21 2014 00:59:16
C.E.A.C
RESPONSABILI PROCEDURI AN SCOLAR 2012-2013
DENUMIREA PROCEDURII/ RESPONSABIL PROCEDURA CEAC


1.Organizarea laboratorului de informatica

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Ifrim Victorita

Colaboratori:

Prof.:Stefan Nicolae

Informatician Ghiuru Simona2.Caiet de consemnare a mijloacelor audio si video

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Nedelcu Lucica

Colaboratori:

Informatician Ghiuru Simona3.Protectia muncii in laboratoare si cabinete

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Ifrim Victorita

Colaboratori:

Informatician Ghiuru Simona

Prof.:Manea Ion

Prof.:Constantinescu Violeta4.Monitorizarea progresului scolar asigurat prin integrarea TIC in practica scolara

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Nedelcu Lucica

Colaboratori:

Prof.:Stefan Nicolae

Informatician Ghiuru Simona

Secretar Ene Maria5.Procedura de informare

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Voicu Mihaela

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia

Informatician Ghiuru Simona

Secretar Ene Maria6.Completarea documentelor scolare

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Toti dirigintii claselor

Secretar Ena Maria

Bibliotecar Tutescu Valentina7.Completarea cartilor de munca

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Voicu Mihaela

Colaboratori:

Secretar Ena Maria8.Portofoliile elevilor

Prof. Mincu Matei

Toate cadrele didactice9.Achizitionarea cartilor si a manualelor de la biblioteca scolii

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Ifrim Victoria

Colaboratori:

Prof.Leaua Grigore

Prof.Voicu Mihaela

Bibliotecar Tutescu Valentina10.Pregatirea suplimentara a elevilor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Prof.Leaua Grigore

Prof.Voicu Mihaela

Prof. Hinta Carmen

Prof.Mincu Matei

Prof.Stefan Nicolae

Prof.Talpazan Vasile

Prof.Rivera Angelina

Prof.Tanase Mihaela11.Chestionare elevi

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Mincu Matei

Colaboratori:

Prof.Tanase Mihaela

Prof.Mateescu Andrei12.Consilierea elevilor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Voicu Mihaela

Colaboratori:

Prof.Mateescu Andrei13.Oferta scolii pe anul scolar 2013-2014

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Buzea Liliana

Colaboratori:

DirectorProf. Mirica Aurelia

Prof.Tanase Mihaela

Prof.Panaete Aristita

Prof. Hinta Carmen

Informatician Ghiuru Simona14.Observarea predarii si invatarii

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Buzea Liliana

Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

DirectorProf. Mirica Aurelia

Prof.Tanase Mihaela

Prof.Buzea Liliana

Prof.Nedelcu Daniel

Prof.Mincu Matei

Prof.Panaete Aristita

Prof.Hinta Carmen15.Stiluri de invatare

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Ifrim Victorita

Colaboratori:

Prof.:Ifrim Victorita

Prof.Riscanu Monica

Prof.Constantinescu Violeta16.Contestatii

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

DirectorProf. Mirica Aurelia

Secretar Ena Maria17.Fisa de competente

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Nedelcu Lucica

Colaboratori:

Toate cadrele didactice18.Stabilirea criteriilor de incadrare a personalului didactic

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Buzea Liliana

Colaboratori:

Prof.Tanase Mihaela

Prof.Nedelcu Daniel

Prof.Mincu Matei

Prof.Panaete Aristita

Prof.Hinta Carmen19.Consemnarea activitatii practice a elevilor la atelierele scolare

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Buzea Liliana

Colaboratori:

Maistru Instructor Enescu Silvia

Maistru Instructor Soean Iorgu

Cadre didactice de specialitate

care predau aceste ore in perioada de instruire practica comasata20.Consemnarea activitatii practice a elevilor la agentii economici

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Buzea Liliana

Colaboratori:

Cadre didactice de specialitate care predau ore in perioada de instruire practica comasata21.Controlul documentelor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Buzea Liliana

Colaboratori:

Conducerea scolii

Dirigintii claselor

Secretar Ene Maria22.Eficienta soft-urilor si a auxiliarelor curriculare
RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Mincu Matei

Colaboratori:

Prof.Stefan Nicolae

Informatician Ghiuru Simona23.Selectia reprezentantilor cadrelor didactice la Comisia Pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Tanase Mihaela

Colaboratori:

Prof.Tanase Mihaela

Toate cadrele didactice ale scolii24.Intocmirea orarului

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Informatician Ghiuru Simona

Prof.Voicu Mihaela25.Complearea registrelor matricole

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Voicu Mihaela

Colaboratori:

Secretar Ena Maria26.Procedura privind ocuparea posturilor didactice

Consiliul de administratie,directorul unitatii si comisiile implicate in org si desf concursului

Cadrele didactice care participa la concurs27.Procedura privind atributiile dirigintelui

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Voicu Mihaela

Prof.Mincu Matei

Colaboratori:

Prof.Tanase Mihaela

Toti dirigintii28.Procedura testelor initiale

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Nedelcu Lucica

Colaboratori:

Toate cadrele didactice ale scolii
29.Procedura de monitorizare a violentei

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Mincu Matei

Colaboratori:

Responsabil si membrii comisiei de monitorizare a absentelor
30.Procedura de incheiere a situatiei scolare la sfarsit de an scolar

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Dirigintii
31.Procedura privind accesul persoanelor straine in unitate

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Lucica

Colaboratori:

Paznicii de serviciu, profesorii de serviciu, elevii de serviciu
32.Procedura comisiei de monitorizare a absentelor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Ifrim Victorita

Colaboratori:

Prof.Voicu Mihaela

Dirigintii

Secretar Ene Maria33.Procedura de desfasurare a intrunirilor consiliului reprezentativ al parintilor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Buzea Liliana

Colaboratori:

Prof.Buzea Liliana
34.Procedura operaţională privind intocmirea statelor de plata pentru salarii

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof. Ifrim Victoria

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia

Secretar Ene Maria

Contabil Panache Sita
35.Procedura operationala privind elaborarea deciziilor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Voicu Mihaela

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia

Secretar Ene Maria
36.Procedura privind activitatea consilierului educativ

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Buzea Liliana

Colaboratori:

Prof.Buzea Liliana
37.Procedura eliberarii fisei postului

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Tanase Mihaela

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia

Secretar Ene Maria
38.Procedura privind bursele sociale

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Ifrim Victoria

Colaboratori:

Membrii comisiei Burse

Secretar Ene Maria

Contabil Panache Sita
39.Procedura privind evidenta dosarelor perofesionale

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Mincu Matei

Colaboratori:

Secretar Ene Maria

Director Prof. Mirica Aurelia
40.Procedura privind serviciul pe scoala

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof..Tanase Mihaela

Colaboratori:

Prof.:Mihalache Emil
41.Procedura de desfasurare a activitatii bibliotecii

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Ifrim Victoria

Colaboratori:

Bibliotecar Tutescu Valentina42.Procedura de desfasurare a intrunirilor consiliului profesoral

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.: Prof.Mincu Matei

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia

Prof.Buzea Liliana43.Procedura standard

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof..Tanase Mihaela

Colaboratori:

Prof.Tanase Mihaela44.Procedura inscrierii elevilor in clasa a IX-a

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Secretar Ene Maria

Director Prof. Mirica Aurelia45.Procedura premierea elevilor cu performante deosebite

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Dirigintii46.Procedura evidentei activitatilor extracurriculare

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Buzea Liliana

Colaboratori:

Dirigintii47.Procedura “mijloace de comunicare cu parintii”

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Buzea Liliana

Colaboratori:

Cadrele didactice48.Procedura urmaririi traseului profesional

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Buzea Liliana

Colaboratori:

Dirigintii49.Procedura privind finalizarea perfectionarii cadrelor didactice

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.:Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Prof.Talpazan Vasile
50.Procedura privind monitorizarea rezultatelor scolare

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Lucica

Colaboratori:

Prof.:Morariu Teodor

Membrii comisiei de ritmicitate a notarii


51.Procedura alegerii consilului reprezentativ al elevilor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Buzea Liliana

Colaboratori:

Prof.Buzea Liliana


52.Procedura privind evidenta contabila a deplasarilor

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Voicu Mihaela

Colaboratori:

Secretar Ene Maria

Director Prof. Mirica Aurelia

Contabil Panache Sita
53.Procedura privind concediile de odihna

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Lucica

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia

Secretar Ene Maria


54.Procedura privind concediile de odihna

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Mincu Matei

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia

Secretar Ene Maria


55.Procedura avizare CDS/CDL

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Nedelcu Daniel

Colaboratori:

Director Prof. Mirica Aurelia

Cadre Didactice


56.Procedura-implicarea parintilor in educatie

RESPONSABIL PROCEDURA CEAC Prof.Buzea Liliana

Colaboratori:

Prof.Buzea Liliana

Dirigintii

Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.