July 27 2017 12:37:17
Consiliul de Administratie
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL

LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ''ELINA MATEI BASARAB'' RIMNICU SARAT

AN SCOLAR 2015- 2016

MIRICA AURELIA Director- PRESEDINTE CA


Membrii:

1. BUZEA LILIANA Profesor - Consilier educativ2. TANASE MIHAELA Profesor - Coordonator CEAC3. VOICU MIHAELA Profesor4. NEDELCU DANIEL Profesor5. APARASCHIVEI CAMELIA Profesor6. Necoara Cristina eleva cls a XII a A - reprezentant Consiliul elevilor -Observator7. Reprezentant Parinti :TARAS V.8. Reprezentant Parinti :OANCEA VIOREL9. TOADER DUMITRU Reprez. Primarului10. MANZALA ALEXANDRU Reprez. Consiliului local11. IONESCU STEFAN Reprez. Consiliului local12. NEGOITA MARIUS Reprez. Consiliului local13. Ifrim Victoria Profesor , Secretar
Sofron Florin Profesor , Lider Sindical - Observator


CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL

LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ''ELINA MATEI BASARAB'' RIMNICU SARAT

AN SCOLAR 2014- 2015

1. MIRICA AURELIA Director


2. TANASE MIHAELA Profesor - Coordonator CEAC3. VOICU MIHAELA Profesor4. BUZEA LILIANA Profesor - Consilier educativ5. TOADER DUMITRU Reprez. Primarului6. MANZALA ALEXANDRU Reprez. Consiliului local7. IONESCU STEFAN Reprez. Consiliului local8. Reprezentant Parinti :TARAS V.9. Reprezentant Parinti :OANCEA VIOREL10. Sofron Florin Profesor , Lider Sindical - Observator11. Necoara Cristina eleva cls aXI a A - repezentant Consiliul elevilor -Observator12. Ifrim Victoria Profesor , Secretar
HOTARARI
ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
IN ANUL SCOLAR 2014-2015


I. HOTARAREA CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Liceului Tehnologic Economic ,, Elina Matei Basarab,, Rm. Sarat din 16 X.2014

Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Economic ,, Elina Matei Basarab,, Rm. Sarat, jud. Buzau, intrunit in sedinta ordinara in data de 16.X.2014;
Avand in vedere:
- cereri decontare naveta cadre didactice:
- cerere bibliotecar promovare Biliotecar III in bibliotecar II;
- solicitare Primaria Mun Rm Sarat; privind amplasarea unui post trafo de catre Electrica ;
- diverse

Hotaraste:

1. Decontarea navetei cadrelor didactice navetiste , respectiv : prof Talpazan Vasile prof titular Buzau Rm. Sarat ( retur ) , prof. Riscanu Monica prof titular Buzau Rm. Sarat ( retur ) , prof Alexandru Draguta prof suplinitor calificat , com Ramnicelu Rm Sarat ( retur ) . Decontarea se suporta din cheltuiala complementara. S-a aprobat cu un numar de 7 voturi pentru.

2. Aprobarea promovarii postului Biliotecar III in bibliotecar II a doamnei Tutescu Valentina , 0,50 norma , in urma cererii . S-a aprobat in unanimitate .

3. Aprobarea amplasarii in incinta scolii a unui post trafo de catre Electrica pe o suprafata de 30 mp, dupa darea in functiune , exploatarea si intretinerea transformatorului sa se faca de catre SC Electrica . Se aproba in unanimitate.

4. Aprobarea cererilor de inscriere la grade didactice ale cadrelor didactice care au solicitat Se aproba in unanimitate.

5 Presedintele CA desemneaza pe doamna prof. Ifrim Victoria ca secretar al CA.
Se afla in curs de derulare un proiect european pentru finalizarea reabilitarii scolii

Presedinte CA,Prof. Mirica Aurelia
Rm. Sarat 16 X.2014


II HOTARAREA CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Liceului Tehnologic Economic ,, Elina Matei Basarab,, Rm. Sarat din 20.XI.2014

Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Economic ,, Elina Matei Basarab,, Rm. Sarat, jud. Buzau, intrunit in sedinta ordinara in data de 20.XI.2014;

Avand in vedere:

- cereri decontare naveta cadre didactice:

- concedii de odihna cadre didactice;

- burse de merit pentru elevi 2014 / 2015;

- acreditarea calificarii profesionale Tehnician in Activitati de Comert;

Hotaraste:

1. Decontarea navetei cadrelor didactice navetiste pe lunile septembrie si octombrie 2014 cu mentiunea ca d-na prof. Necula Violeta sa folosesca abonament lunar de transport. Decontarea se suporta din cheltuiala complementara. S-a aprobat cu un numar de 6 voturi pentru.

2. In anul scolar 2014-2015 cadrele didactice beneficiaza de 62 de zile calendaristice concediu de odihna fiind distribuite astfel:

- decembrie 6 CO + 1 lucratoare

- februarie 5 CO + 1 lucratoare

- aprilie 4 CO + 1 lucratoare

- iunie 7 CO + 1 lucratoare

- iulie 23 CO

- august 21 CO

S-a aprobat cu un numar de 6 voturi pentru.

3. In anul scolar 2014-2015 se aproba un numar de 20 de burse de merit , luand in calcul urmatoarele criterii:

- primii 20 de elevi in ordinea descrescatoare a mediilor;

- nota 10 la purtare;

- pentru semestrul I se vor lua in calculul doar mediile incheiate;

S-a aprobat cu un numar de 7 voturi pentru.

4. Depunerea cererii si adocumentatiei necesare pentru solicitarea vizitei ARACIP in vederea obtinerii acreditarii celifficarii profesionale Tehnician in Activitati de Comert.

S-a aprobat cu un numar de 7 voturi pentru.

Presecinte CA: Prof. Mirica Aurelia

Nr 830 / 20 XI.2014

III. HOTARAREA CONSILIUL DE ADMINISTRATIE DIN 09. XII.2014 al Liceului Tehnologic Economic ,, Elina Matei Basarab,, Rm. Sarat

Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Economic ,, Elina Matei Basarab,, Rm. Sarat, jud. Buzau, intrunit in sedinta ordinara in data de 09.XII.2014;

Avand in vedere:

- Proiectul Planului de scolarizare 2014-2015;

- decontare naveta cadre didactice;

- Proiectul de buget , anul 2015;

- Comisia de examinare si comisia de contestatie pentru promovarea a postului de bibliotecar III din bibliotecar II
Hotaraste:

1. Aprobarea Proiectul planului de scolarizare pentru anul scolar 2014-2015 elaborat pe baza metodologiei in vigoare si a analizei pentru urmatoarele calificari profesionale :

Forma de invatamant : LICEU ZI

- TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE = 1 CLASA

- TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE = 1 CLASA

- TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT = 1 CLASA

- TEHNICIAN IN TURISM = 1 CLASA

Invatamant profesional durata de 3 ani

- COMERCIANT -VANZATOR = 1 CLASA

- OSPATAR ( CHELNER ) VANZATOR IN UNITATI DE ALIMENTATIE =1 CLASA

S-a aprobat cu un numar de 7 voturi pentru.

2. Decontarea navetei cadrelor didactice navetiste pe luna Nov 2014. Decontarea se suporta din cheltuiala complementara. S-a aprobat cu un numar de 7 voturi pentru.

3.Proiectul de buget , anul 2015 a fost intocmit de catre admin financiar , repartizat pe categorii de cheltuieli , iar ca obiective de investitii s-a propus o instalatie de incalzire . S-a aprobat cu un numar de 7 voturi pentru.

4.Comisia de examinare si comisia de contestatie pentru promovarea a postului de bibliotecar III in bibliotecar II;

Comisia de examinare cu urmatoarea componenta:

Presedinte Voicu Mihaela

Membri: prof. Leaua Grigore

Bibliotecar Radu Luminita

Secretar Ghiuru Simona

Comisia de contestatii cu urmatoarea componenta:
Presedinte Buzea Liliana

Membri: prof. Morariu Teodor

prof. Nedelcu Daniel

secretar Ene Maria

S-a aprobat cu un numar de 7 voturi pentru.

5 ,, Serbarea de Craciun colinde ,, in data de 18.12.2014, ora 11,00 in Sala P2 .

Presedinte CA, Prof. Mirica Aurelia

Rm. Sarat NR 924/ 09. XII.2014

Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Shoutbox
You must login to post a message.

27/07/2017 10:08

27/07/2017 06:19
[url=http://hoanga
nentec.vn/index.ph
p?option=com_k2&vie
w=itemlist&task=use
r&id=12022]и&#1
075;ро&#1
074;ые ап&am

27/07/2017 00:31

26/07/2017 17:19

24/07/2017 21:29

24/07/2017 20:55

24/07/2017 19:07

24/07/2017 18:34

23/07/2017 13:11
Some medicines are available from pharmacists or supermarkets, while others require a instruction from your GP or another healthcare professional. Le principe est, en theorie, simple et inscrit dans l

22/07/2017 13:25
Пос
лед
ние
жен
ски
е но

22/07/2017 13:25
Rare pay day loan neurosyphilis; swallowed online payday loans direct lenders deposit seniors film: quick loans [URL=http://on

22/07/2017 13:25
vulkan kazino bezplatni [url=http://smshom
e.com.ng/index.php
/component/us

22/07/2017 13:23
or serpentine. Bomer is a beautiful charm pandora outlet, they can use all the power the third party code demandsSeaside Heights. Encryption has actually be

22/07/2017 13:23
Monitor direct loans servicing structuring mother non-rotational soiled, laying [URL=http://bad-cr
edit-loans.loan-pa
yday-easy.com

22/07/2017 13:22
Emergency online loans people: probed septicaemic manipulative medically [URL=http://loan-p
ayday-quick.mobi/#
personal-loa