July 27 2017 12:41:01
Catedre/Comisii
COMISII METODICE
AN SCOLAR 2015-2016


1. LIMBA SI COMUNICARE - responsabil prof. VOICU MIHAELA2. MATEMATICA SI STINTE - responsabil prof. MINCU MATEI3. OM SI SOCIETATE - responsabil prof. NEDELCU DANIEL4. TEHNOLOGII - responsabil prof. APARASCHIVEI CAMELIA5. CONSILIERE SI ORIENTARE - responsabil prof. BUZEA LILIANA


ALTE COMISII METODICE
AN SCOLAR 2015-20161.CONSILIUL DE ADMINISTRATIE


MIRICA AURELIA Director- PRESEDINTE CA

BUZEA LILIANA Profesor - Consilier educativ

TANASE MIHAELA Profesor - Coordonator CEAC

VOICU MIHAELA Profesor

NEDELCU DANIEL Profesor

APARASCHIVEI CAMELIA Profesor

Necoara Cristina eleva cls a XII a A - reprezentant Consiliul elevilor -Observator

Reprezentant Parinti :TARAS V.

Reprezentant Parinti :OANCEA VIOREL

TOADER DUMITRU Reprez. Primarului

MANZALA ALEXANDRU Reprez. Consiliului local

IONESCU STEFAN Reprez. Consiliului local

NEGOITA MARIUS Reprez. Consiliului local

Ifrim Victoria Profesor , Secretar


Sofron Florin Profesor , Lider Sindical - Observator2.COMISIA CEAC -
Presedinte Dir. Prof. MIRICA AURELIA
Coordonator Prof. TANASE MIHAELA
Membri:
Prof. VOICU MIHAELA
Prof. BUZEA LILIANA
Prof. PIRLOG IONELA
Prof. NEDELCU DANIEL
Prof. HARABAGIU ELENA
Reprezentant parinti : TARAS VASILE
Reprezentant elevi : NECOARA CRISTINA
Reprezentant al consilierilor locali : PUSCASU CORNELIA

3.COMISIA DE INTOCMIRE A ORARULUI-
Responsabil Prof. VOICU MIHAELA
Membri:
Prof. NEDELCU DANIEL
Informatician GHIURU SIMONA
Bibliotecar TUTESCU VALENTINA

4.COMISIA DE ACORDARE SPRIJIN FINANCIAR ,, BANI DE LICEU"
Presedinte Dir. Prof. MIRICA AURELIA
MEMBRI:
Prof. TANASE MIHAELA - cls a-IX-a
Prof. TALPAZAN VIOREL
Prof. RISCANU MONICA
Prof. ENESCU SILVIA
Contabil PANACHE SITA
Secretar ENE MARIA
Informatician GHIURU SIMONA

5.COMISIA DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI
Prof. IFRIM VICTORIA- PRESEDINTE
Prof. MANEA ION
Prof. VOICU MIHAELA

6.COMISIA DE BURSA PR0FESIONALA
Presedinte Dir Prof. MIRICA AURELIA
MEMBRII:
PANACHE SITA contabil
ENE MARIA secretar
Prof. PARASCHIV VALENTIN- diriginte a IX a PC
Prof.CONSTANTINESCU VIOLETA diriginte a IX a PO

7.COMISIA DE CASARE A BUNURILOR MATERIALE
Prof. NEDELCU DANIEL-presedinte
MEMBRII:
Prof. MINCU MATEI
MIRICA TITI- administrator

8.COMISIA ROI SI PAS
Prof. BUZEA LILIANA
Prof. RISCANU MONICA
Prof. CONSTANTINESCU VIOLETA
Prof. HARABAGIU ELENA
Prof. NEDELCU LUCICA

9.COMISIA ORGANIZARE A SERVICIULUI PE SCOALA
Prof. MIHALACHE EMIL - RESPONSABIL
Prof. NICOLAE STEFAN
Prof. HARABAGIU ELENA
Prof. PARASCHIV VALENTIN

10.COMISIA PENTRU RITMICITATEA NOTARII
Prof. ROSCA FELICIA - CLS A XII A -RESPONSABIL
Prof.IFRIM VICTORIA - CLS A X A
Prof. MORARIU TEODOR - CLS A XI A
Prof. MICU FELICIA - CLS A IX A

11.COMISIA PENTRU CURRICULUM
Responsabil Prof. MINCU MATEI
Membri:
Prof. VOICU MIHAELA
Prof. NEDELCU DANIEL
Prof. APARASCHIVEI CAMELIA
Prof. BUZEA LILIANA

12.COMISIA DE ACORDARE BURSE
RESPONSABIL Prof. TALPAZAN VIOREL
Prof. HINTA CARMEN
Prof. IFRIM VICTORIA
Prof. STANCIU CAMELIA
Secretar ENE MARIA

13.COMISIA DE DISCIPLINA
Presedinte Dir. Prof. MIRICA AURELIA
Prof.MICU FELICIA
Prof. PANAETE ARISTITA
Prof. BUZEA LILIANA
Prof. NEDELCU DANIEL
Lider sindical Prof. SOFRON FLORIN

14.COMISIA PENTRU APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR, PROTECTIA MUNCII
Responsabil- Prof. MANEA ION
Membri:
Prof. SOFRON FLORIN
Prof. CONSTANTINESCU VIOLETA
Prof. STOEAN IORGU
Prof. HARABAGIU ELENA
Prof. ENESCU SILVIA


15.COMISIA DE RECEPTIE
RESPONSABIL Prof. MINCU MATEI
MEMBRII:
Prof. NEDELCU DANIEL
Prof. CONSTANTINESCU VIOLETA

16.COMISIA PENTRU PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA
RESPONSABIL Prof. HARABAGIU ELENA
MEMBRII:
Prof. PARASCHIV VALENTIN
Prof. TAICUTU VALERIA
Prof. RISCANU MONICA

17.COMISIA PENTRU INCADRARE SI SCOLARIZARE A PERSONALULUI DIDACTIC
Dir. Prof. MIRICA AURELIA
Secretar ENE MARIA
Informatician GHIURU SIMONA
Admin. Financiar PANACHE SITA

18.COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE DIFERENTA
Presedinte Dir. Prof. MIRICA AURELIA
Responsabil Prof. RISCANU MONICA
Prof. IFRIM VICTORIA
Membri:
CADRELE DIDACTICE
MAISTRI INSTRUCTORI
Secretar ENE MARIA

19.COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE CORIGENTA
Presedinte Dir. Prof. MIRICA AURELIA
Responsabil Prof. MINCU MATEI
Membri:
CADRELE DIDACTICE
MAISTRI INSTRUCTORI
Secretar ENE MARIA

20.COMISIA DE ORGANIZARE A CONCURSURILOR SCOLARE / OLIMPIADE
Responsabil Prof. RISCANU MONICA
Membri:
Prof. ROSCA FELICIA
Prof. MIHALACHE EMIL
Prof. MINCU MATEI
Prof. PILOG IONELA
Prof.NECULA VIOLETA

21.COMISIA PENTRU PASTRAREA PATRIMONIULUI
Responsabil : Prof. SOFRON FLORIN
Prof. TURCU LAURENTIU
Membri:
DIRIGINTII CLASELOR

22.COMISIA GESTIONARII MANUALELOR SCOLARE
Responsabil -BIBLIOTECAR TUTESCU VALENTINA
Membri:
DIRIGINTII CLASELOR

23.COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA
Responsabil Prof. BUZEA LILIANA
Membri:
DIRIGINTII CLASELOR
CADRELE DIDACTICE

24.COMISIA PENTRU PROMOVAREA OFERTEI SCOLARE
Responsabil Dir. Prof. MIRICA AURELIA
Membri:
TOATE CADRELE DIDACTICE
Informatician GHIURU SIMONA

25.COLECTIVUL PENTRU IMPLEMENTAREA UNOR PROIECTE / PROGRAME EDUCATIONALE
Responsabil Prof. HINTA CARMEN
Membri:
Prof. MANOLACHE NICOLETA
Prof. BUZEA LILIANA
Prof ROSCA FELICIA
Prof TAICUTU VALERIA

26.COMISIA DE MONITORIZARE A ABSENTELOR
Presedinte: Dir. Prof. MIRICA AURELIA
Responsabil:IFRIM VICTORIA
Membrii:
Responsabil Prof. VOICU MIHAELA-
dirigintii claselor a IX a - a X a;
Responsabil Prof. HARABAGIU ELENA
Dirigintii claselor a XI a -a XVI a
Secretar :ENE MARIA

27.COMISIA DE COMBATEREA SIPREVENIREA VIOLENTEI SI ABSENTEISMULUI
Responsabil:NEDELCU DANIEL
Membrii:
Prof. SOFRON FLORIN
Prof. MINCU MATEI
Prof. TALPAZAN VIOREL
Prof. TANASE MIHAELA
Prof. BUZEA LILIANA

28.COMISIA DE MENTORAT
Responsabil:Prof. TALPAZAN VASILE
Membrii:
Prof. MINCU MATEI
Prof. HINTA CARMEN
Prof. RISCANU MONICA

29.COMISIA PENTRU SITUATII DE URGENTA
Responsabil: Prof. SOFRON FLORIN
Membrii:
Prof.CONSTANTINESCU VIOLETA
Prof. STOEAN IORGU

30.COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN
Responsabil: Dir.Prof. MIRICA AURELIA
Membrii:
Prof.TANASE MIHAELA
Prof. BUZEA LILIANA
Prof.VOICU MIHAELA
PANACHE SITA-contabil

31.COMISIA DE GESTIONARE SIIIR
Presedintel: Dir.Prof. MIRICA AURELIA
AdministratorSIIIR:GHIURU SIMONA-informatician
Utilizatori SIIIR:
ENE MARIA-secretar
PANACHE SITA-contabil
MIRICA TITI-administrator de patrimoniu

32.COMISIA PENTRU PREVENIREA SIPROMOVAREA INTERCULTURALITATII
Responsabil: Prof. PIRLOG IONELA
Membrii:
Prof.MINCU MATEI
Prof. NEDELCU DANIEL

33.COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR SCOLARE SI A ACTELOR DE STUDII
Presedintel: Dir.Prof. MIRICA AURELIA
Responsabil: ENE MARIA
Membrii:
Prof.PARASCHIV VALENTIN
Prof. SOFRON FLORINCOMISII METODICE
AN SCOLAR 2014-2015


1. LIMBA SI COMUNICARE - responsabil prof. HINTA CARMEN2. MATEMATICA SI STINTE - responsabil prof. MINCU MATEI3. OM SI SOCIETATE - responsabil prof. NEDELCU DANIEL4. TEHNOLOGII - responsabil prof. APARASCHIVEI CAMELIA5. CONSILIERE SI ORIENTARE - responsabil prof. BUZEA LILIANA


ALTE COMISII METODICE
AN SCOLAR 2014-20151.COMISIA CEAC -
Presedinte Dir. Prof. MIRICA AURELIA
Coordonator Prof. TANASE MIHAELA
Membri:
Prof. VOICU MIHAELA
Prof. BUZEA LILIANA
Prof. PIRLOG IONELA
Prof. NEDELCU DANIEL
Prof. HARABAGIU ELENA
Reprezentant parinti : TARAS
Reprezentant elevi : NECOARA CRISTINA
Reprezentant al consilierilor locali :

2.COMISIA DE INTOCMIRE A ORARULUI-
Responsabil Prof. VOICU MIHAELA
Membri:
Prof. NEDELCU DANIEL
Informatician GHIURU SIMONA
Bibliotecar TUTESCU VALENTINA

3.COMISIA DE ACORDARE SPRIJIN FINANCIAR ,, BANI DE LICEU"
Presedinte Dir. Prof. MIRICA AURELIA
Secretar ENE MARIA
Informatician GHIURU SIMONA
Membri:
Prof. TALPAZAN VIOREL
Prof. RISCANU MONICA
Prof. ENESCU SILVIA
Prof. CONSTANTINESCU VIOLETA
Contabil PANACHE SITA

4.COMISIA DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI
Prof. BUZEA LILIANA
Prof. RISCANU MONICA
Prof. CONSTANTINESCU VIOLETA

5.COMISIA DE CASARE A BUNURILOR MATERIALE
RESPONSABIL Prof. MORARIU TEODOR
MIRICA TITI -PERSONAL AUXILIAR
STEFANESCU FLORIN - PAZNIC

6.COMISIA ROI SI PAS
Prof. BUZEA LILIANA
Prof. RISCANU MONICA
Prof. CONSTANTINESCU VIOLETA
Prof. HARABAGIU ELENA
Prof. NEDELCU LUCICA

7.COMISIA ORGANIZARE A SERVICIULUI PE SCOALA
Prof. MIHALACHE EMIL - RESPONSABIL
Prof. NICOLAE STEFAN
Prof. HARABAGIU ELENA
Prof. PARASCHIV VALENTIN

8.COMISIA PENTRU RITMICITATEA NOTARII
Prof. ROSCA FELICIA - CLS A XII A -RESPONSABIL
Prof.IFRIM VICTORIA - CLS A X A
Prof. MORARIU TEODOR - CLS A XI A
Prof. ALEXANDRU CARMEN - CLS A IX A

8.COMISIA PENTRU CURRICULUM
Responsabil Prof. MINCU MATEI
Membri:
Prof. HINTA CARMEN
Prof. NEDELCU DANIEL
Prof. APARASCHIVEI CAMELIA
Prof. BUZEA LILIANA

10.COMISIA DE ACORDARE BURSE
RESPONSABIL Prof. TALPAZAN VIOREL
Prof. DATCU FANEL
Prof. IFRIM VICTORIA
Prof. STANCIU CAMELIA
Secretar ENE MARIA

11.COMISIA DE DISCIPLINA
Presedinte Dir. Prof. MIRICA AURELIA
Prof. LEAUA GRIGORE
Prof. PANAETE ARISTITA
Prof. BUZEA LILIANA
Prof. NEDELCU DANIEL
Lider sindical Prof. SOFRON FLORIN

12.COMISIA PENTRU APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR, PROTECTIA MUNCII
Responsabil- Prof. SOFRON FLORIN
Membri:
Prof. MANEA ION
Prof. CONSTANTINESCU VIOLETA
Prof. STOEAN IORGU
Prof. HARABAGIU ELENA

13.COMISIA PENTRU PERFECTIONARE
RESPONSABIL Prof. TALPAZAN VIOREL
Prof. VOICU MIHAELA
Prof. TAICUTU VALERIA
Prof. RISCANU MONICA

14.COMISIA PENTRU INCADRARE SI SCOLARIZARE A PERSONALULUI DIDACTIC
Dir. Prof. MIRICA AURELIA
Secretar ENE MARIA
Informatician GHIURU SIMONA
Admin. Financiar PANACHE SITA

15.COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE DIFERENTA
Presedinte Dir. Prof. MIRICA AURELIA
Responsabil Prof. ALEXANDRU CARMEN
Prof. IFRIM VICTORIA
Membri:
CADRELE DIDACTICE
MAISTRI INSTRUCTORI
Secretar ENE MARIA

15.COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE CORIGENTA
Presedinte Dir. Prof. MIRICA AURELIA
Responsabil Prof. MINCU MATEI
Membri:
CADRELE DIDACTICE
MAISTRI INSTRUCTORI
Secretar ENE MARIA

17.COMISIA DE ORGANIZARE A CONCURSURILOR SCOLARE / OLIMPIADE
Responsabil Prof. RISCANU MONICA
Membri:
Prof. LEAUA GRIGORE
Prof. MIHALACHE EMIL
Prof. MINCU MATEI
Prof. PILOG IONELA

18.COMISIA PENTRU PASTRAREA PATRIMONIULUI
Responsabil Prof. LEAUA GRIGORE
Membri:
DIRIGINTII CLASELOR

19.COMISIA GESTIONARII MANUALELOR SCOLARE
Responsabil -BIBLIOTECAR TUTESCU VALENTINA
Membri:
DIRIGINTII CLASELOR

20.COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA
Responsabil Prof. BUZEA LILIANA
Membri:
DIRIGINTII CLASELOR
CADRELE DIDACTICE

21.COMISIA PENTRU PROMOVAREA OFERTEI SCOLARE
Responsabil Dir. Prof. MIRICA AURELIA
Membri:
TOATE CADRELE DIDACTICE

22.COLECTIVUL PENTRU IMPLEMENTAREA UNOR PROIECTE / PROGRAME EDUCATIONALE
Responsabil Prof. HINTA CARMEN
Membri:
Prof. MANOLACHE NICOLETA
Prof. BUZEA LILIANA
Prof ROSCA FELICIA
Prof TAICUTU VALERIA

23.COMISIA DE MONITORIZARE A ABSENTELOR
Presedinte: Dir. Prof. MIRICA AURELIA
Responsabil:IFRIM VICTORIA
Membrii:
Dirigintii claselor a IX a - a X a;
Responsabil Prof. VOICU MIHAELA
Dirigintii claselor a XI a -a XIII a
Responsabil Prof.HARABAGIU ELENA
Secretar :ENE MARIA

24.COMISIA DE PREVENIREA VIOLENTEI SI ABSENTEISMULUI
Responsabil:NEDELCU DANIEL
Membrii:
Prof. SOFRON FLORIN
Prof. MINCU MATEI
Prof. TALPAZAN VIOREL
Prof. TANASE MIHAELA
Prof. BUZEA LILIANA

25.COMISIA DE MENTORAT
Responsabil:NEDELCU DANIEL
Membrii:
Prof. MINCU MATEI
Prof. HINTA CARMEN
Prof. RISCANU MONICA

Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Shoutbox
You must login to post a message.

27/07/2017 10:08

27/07/2017 06:19
[url=http://hoanga
nentec.vn/index.ph
p?option=com_k2&vie
w=itemlist&task=use
r&id=12022]и&#1
075;ро&#1
074;ые ап&am

27/07/2017 00:31

26/07/2017 17:19

24/07/2017 21:29

24/07/2017 20:55

24/07/2017 19:07

24/07/2017 18:34

23/07/2017 13:11
Some medicines are available from pharmacists or supermarkets, while others require a instruction from your GP or another healthcare professional. Le principe est, en theorie, simple et inscrit dans l

22/07/2017 13:25
Пос
лед
ние
жен
ски
е но

22/07/2017 13:25
Rare pay day loan neurosyphilis; swallowed online payday loans direct lenders deposit seniors film: quick loans [URL=http://on

22/07/2017 13:25
vulkan kazino bezplatni [url=http://smshom
e.com.ng/index.php
/component/us

22/07/2017 13:23
or serpentine. Bomer is a beautiful charm pandora outlet, they can use all the power the third party code demandsSeaside Heights. Encryption has actually be

22/07/2017 13:23
Monitor direct loans servicing structuring mother non-rotational soiled, laying [URL=http://bad-cr
edit-loans.loan-pa
yday-easy.com

22/07/2017 13:22
Emergency online loans people: probed septicaemic manipulative medically [URL=http://loan-p
ayday-quick.mobi/#
personal-loa